Referenční projekty

Terénní ošetřovatelská a pečovatelská služba

Systém TOPS představuje spolehlivé IT řešení pro organizace poskytující terénní a ambulantní ošetřovatelské a pečovatelské služby. Plánování a vykazování těchto služeb a úkonů nebylo nikdy před tím efektivnější, pružnější a z pohledu provozních nákladů výhodnější. Stacionární SW aplikace je určena zejména k plánování, evidenci a fakturaci výkonů, mobilní aplikace v provedení pro mobilní telefony s OS Android slouží pro evidenci a vykazování jednotlivých plánovaných aktivit přímo z terénu.

Hotelový systém SmartHotel

Komplexní systém SmartHotel umožňuje provoz hotelů s minimálními nároky na personál. Řešení pokrývá celý životní cyklus od objednávky služeb či voucheru, elektronickou komunikaci s klientem před, během i po ukončení pobytu. Součástí je aplikace Rezervační samoobsluha umožňující správu rezervace klientem, vyplnění ubytovaných osob, získání PINu kódu pro vstup do objektu i do pokoje, online objednávky wellness služeb, úhrady čerpaných služeb, online Check-in i Check-out. Exporty pro cizineckou policii, vedení knihy hostů, vytváření daňových dokladů, účetní exporty a rozsáhlý reporting pro provozní personál i management hotelu.

RCN Manager

ŽBPS / RCN-Manager

Železniční Bezdrátová Přenosová Síť je koncipována jako síť s centralizovaným přístupem mobilních prostředků do pevné sítě prostřednictvím centrální komunikační brány. Tato komunikační brána zajišťuje zabezpečený přístup k síti jednotným způsobem pro všechna koncová zařízení, umožňuje dálkovou správu komunikačních terminálů instalovaných na hnacích drážních vozidlech a na základě překladu adres a jmenných konvencí zajišťuje směrování konkrétních datagramů příslušným aplikačním serverům či koncovým zařízením. Správa ŽBPS je zajištěna pomocí aplikace RCN Manager.

SmartRooms - automatizace hotelu

Automatizace hotelového pokoje v rámci projektu SmartRooms umožňuje přístup do pokoje bez klíče či magnetické karty s využitím přístupového PIN kódu. Základní jednotkou je dotykový displej instalovaný u vstupních dveří pokoje sloužící k zadání PINu. Displej zobrazuje číslo pokoje a další informace pro klienty či personál hotelu, například požadavky Nerušit či Uklidit pokoj, informace o směru úniku při požáru. Personálu hotelu umožňuje evidovat úklid pokojů, vést knihu závad a zobrazit obsazenost pokoje. Řešení lze doplnit o automatické řízení vytápění či klimatizace pokoje, ovládání osvětlení či integrovat s celou řadou technologií. Společně se systémem SmartHotel představuje novou dimenzi provozování hotelu v 21. století.