Referenční projekty

Dispečerské řízení výroben OZE

Kompletní řízení pro připojení např. fotovoltaických elektráren nad 100 kWp k distribuční síti. Řešení umožňuje regulaci měničů výrobny na základě povelů z dispečinku ČEZ Distribuce, EG.D, PRE, LDS či výstupu přijímače HDO stupňovitě v režimu 0%, 30%, 60% a 100%. Na dispečink jsou přenášena naměřená data o výrobě FVE, stavy rozpadového místa a jističů, působení ochran, venkovní teplota, osvit a podobně. 
Řešení je založeno na řídící a komunikační jednotce ELVAC RTU 7MC3-D a PLC automatech a elektroměrech Siemens. Komunikace s měniči FVE probíhá standardně protokolem Modbus TCP/RTU či bezpotenciálovými kontakty. Data o výrobě a spotřebě odběrného místa jsou získávána z elektroměrů s protokolem Modbus. Na přání zákazníka zajistíme regulaci výroby OZE pro minimalizaci přetoků do distribuční sítě či regulaci jalového výkonu.

Řešení je vhodné i pro projekty sdružující v jednom odběrném místě více dílčích výroben například na jednotlivých objektech rozsáhlých firemních areálů. Všechna řešení umožňují vzdálenou konfiguraci a monitoring pro dodavatele OZE i koncové zákazníky. Dodáváme i řešení pro regulaci zdrojů do 100 kWp a nad 1000 kWp. 

Dispečerská řízení splňují požadavky na kybernetickou bezpečnost a komunikační protokol IEC60870-5-104. Výroba do 6 týdnů.

SmartRooms - automatizace hotelu

Automatizace hotelového pokoje v rámci projektu SmartRooms umožňuje přístup do pokoje bez klíče či magnetické karty s využitím přístupového PIN kódu. Základní jednotkou je dotykový displej instalovaný u vstupních dveří pokoje sloužící k zadání PINu. Displej zobrazuje číslo pokoje a další informace pro klienty či personál hotelu, například požadavky Nerušit či Uklidit pokoj, informace o směru úniku při požáru. Personálu hotelu umožňuje evidovat úklid pokojů, vést knihu závad a zobrazit obsazenost pokoje. Řešení lze doplnit o automatické řízení vytápění či klimatizace pokoje, ovládání osvětlení či integrovat s celou řadou technologií.

Společně se systémem SmartHotel představuje novou dimenzi provozování hotelu v 21. století.

Hotelový systém SmartHotel

Komplexní systém SmartHotel umožňuje provoz hotelů s minimálními nároky na personál. Řešení pokrývá celý životní cyklus od objednávky služeb či voucheru, elektronickou komunikaci s klientem před, během i po ukončení pobytu. Součástí je aplikace Rezervační samoobsluha umožňující správu rezervace klientem, vyplnění ubytovaných osob, získání PINu kódu pro vstup do objektu i do pokoje, online objednávky wellness služeb, úhrady čerpaných služeb, online Check-in i Check-out. Exporty pro cizineckou policii, vedení knihy hostů, vytváření daňových dokladů, účetní exporty a rozsáhlý reporting pro provozní personál i management hotelu.

RCN Manager

ŽBPS / RCN-Manager

Železniční Bezdrátová Přenosová Síť je koncipována jako síť s centralizovaným přístupem mobilních prostředků do pevné sítě prostřednictvím centrální komunikační brány. Tato komunikační brána zajišťuje zabezpečený přístup k síti jednotným způsobem pro všechna koncová zařízení, umožňuje dálkovou správu komunikačních terminálů instalovaných na hnacích drážních vozidlech a na základě překladu adres a jmenných konvencí zajišťuje směrování konkrétních datagramů příslušným aplikačním serverům či koncovým zařízením. Správa ŽBPS je zajištěna pomocí aplikace RCN Manager.