Dispečerské řízení výroben OZE

Popis projektu

Kompletní řízení fotovoltaické elektrárny pro připojení výroben FVE nad 100 kWp k distribuční síti. Řešení umožňuje regulaci měničů výrobny na základě výstupu přijímače HDO stupňovitě v režimu 0%, 30%, 60% a 100% nebo na základě vzdáleného řízení z dispečinku PDS, na který jsou přenášena naměřená data o výrobě FVE, stav rozpadového místa, působení ochran, výpadek jističů, venkovní teplota, osvit, stav regulace a podobně. 
Řešení je založeno na řídící a komunikační jednotce RTU7MC3-D a PLC automatech Siemens. Komunikace s měniči FVE probíhá standardně protokolem Modbus TCP, případně Modbus RS485 nebo pomocí bezpotenciálových kontaktů. Data o výrobě jsou získávána z elektroměrů s protokolem Modbus RS485. Na přání zákazníka zajistíme regulaci výroby FVE pro minimalizaci přetoků do distribuční sítě.

Řešení je vhodné i pro projekty sdružující v jednom odběrném místě více dílčích výroben například v jednotlivých objektech v rámci rozsáhlých firemních areálů. Dispečerské řízení fotovoltaické elektrárny či jiného typu výrobny splňuje požadavky ČEZ Distribuce, a.s. Nabízíme řešení MaR rozvodnice i pro obnovitelné zdroje energie v distribučním území EG.D, a.s.

Služby

Dispečerské řízení výroben FVE
Provoz IS a ICT technologií

Realizace

2022-2023