Referenční projekty

Dispečerské řízení výroben OZE

Kompletní řízení fotovoltaické elektrárny pro připojení výroben FVE nad 100 kWp k distribuční síti. Řešení umožňuje regulaci měničů výrobny na základě výstupu přijímače HDO stupňovitě v režimu 0%, 30%, 60% a 100% nebo na základě vzdáleného řízení z dispečinku PDS, na který jsou přenášena naměřená data o výrobě FVE, stav rozpadového místa, působení ochran, výpadek jističů, venkovní teplota, osvit, stav regulace a podobně. 
Řešení je založeno na řídící a komunikační jednotce RTU7MC3-D a PLC automatech Siemens. Komunikace s měniči FVE probíhá standardně protokolem Modbus TCP, případně Modbus RS485 nebo pomocí bezpotenciálových kontaktů. Data o výrobě jsou získávána z elektroměrů s protokolem Modbus RS485. Na přání zákazníka zajistíme regulaci výroby FVE pro minimalizaci přetoků do distribuční sítě.

Řešení je vhodné i pro projekty sdružující v jednom odběrném místě více dílčích výroben například v jednotlivých objektech v rámci rozsáhlých firemních areálů. Dispečerské řízení fotovoltaické elektrárny či jiného typu výrobny splňuje požadavky ČEZ Distribuce, a.s. Nabízíme řešení MaR rozvodnice i pro obnovitelné zdroje energie v distribučním území EG.D, a.s.

SmartRooms - automatizace hotelu

Automatizace hotelového pokoje v rámci projektu SmartRooms umožňuje přístup do pokoje bez klíče či magnetické karty s využitím přístupového PIN kódu. Základní jednotkou je dotykový displej instalovaný u vstupních dveří pokoje sloužící k zadání PINu. Displej zobrazuje číslo pokoje a další informace pro klienty či personál hotelu, například požadavky Nerušit či Uklidit pokoj, informace o směru úniku při požáru. Personálu hotelu umožňuje evidovat úklid pokojů, vést knihu závad a zobrazit obsazenost pokoje. Řešení lze doplnit o automatické řízení vytápění či klimatizace pokoje, ovládání osvětlení či integrovat s celou řadou technologií.

Společně se systémem SmartHotel představuje novou dimenzi provozování hotelu v 21. století.

Hotelový systém SmartHotel

Komplexní systém SmartHotel umožňuje provoz hotelů s minimálními nároky na personál. Řešení pokrývá celý životní cyklus od objednávky služeb či voucheru, elektronickou komunikaci s klientem před, během i po ukončení pobytu. Součástí je aplikace Rezervační samoobsluha umožňující správu rezervace klientem, vyplnění ubytovaných osob, získání PINu kódu pro vstup do objektu i do pokoje, online objednávky wellness služeb, úhrady čerpaných služeb, online Check-in i Check-out. Exporty pro cizineckou policii, vedení knihy hostů, vytváření daňových dokladů, účetní exporty a rozsáhlý reporting pro provozní personál i management hotelu.

Terénní ošetřovatelská a pečovatelská služba

Systém TOPS představuje spolehlivé IT řešení pro organizace poskytující terénní a ambulantní ošetřovatelské a pečovatelské služby. Plánování a vykazování těchto služeb a úkonů nebylo nikdy před tím efektivnější, pružnější a z pohledu provozních nákladů výhodnější. Stacionární SW aplikace je určena zejména k plánování, evidenci a fakturaci výkonů, mobilní aplikace v provedení pro mobilní telefony s OS Android slouží pro evidenci a vykazování jednotlivých plánovaných aktivit přímo z terénu.

RCN Manager

ŽBPS / RCN-Manager

Železniční Bezdrátová Přenosová Síť je koncipována jako síť s centralizovaným přístupem mobilních prostředků do pevné sítě prostřednictvím centrální komunikační brány. Tato komunikační brána zajišťuje zabezpečený přístup k síti jednotným způsobem pro všechna koncová zařízení, umožňuje dálkovou správu komunikačních terminálů instalovaných na hnacích drážních vozidlech a na základě překladu adres a jmenných konvencí zajišťuje směrování konkrétních datagramů příslušným aplikačním serverům či koncovým zařízením. Správa ŽBPS je zajištěna pomocí aplikace RCN Manager.

Naši partneři